Darczyńcy
Parafia św. Kazimierza Jerka 478.53 PLN
478.53 zł
Parafia św. Piotra i Pawła Gliwice 1.2 kg 'Dobrych monet'
40 Norwegia
40 Dania
124 PLN
175 Czechy
194.90 zł
Parafia św. Jana i Pawła Męczenników Katowice - Dąb 15 Euro
12 Szwajcaria
102 Austria (ATS)
5.6 kg Polska PRL
8.6 kg 'Dobrych monet'
543 PLN
90 Niemcy (DM)
977.95 zł
Parafia Narodzenia NM Panny Sanok 20 Anglia
2.7 kg Polska PRL
4.3 kg 'Dobrych monet'
100 Szwecja
250 PLN
441.30 zł
Parafia św. Maksymiliana Kraków 100 Szwecja
4.3 kg 'Dobrych monet'
250 PLN
341.60 zł
Parafia św. Maksymiliana Kraków 15 Szwajcaria
14 Anglia
400 Czechy
17 Niemcy (DM)
8.2 kg 'Dobrych monet'
218 PLN
11.5 kg Polska PRL
400 Czechy
15 USA
40 Euro
886.30 zł
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Koszalin 1 kg 'Dobrych monet'
6.5 kg Polska PRL
180 PLN
10 Niemcy (DM)
5 Euro
300.75 zł
Wspólnota w Duchu Św. przy parafii św. Mikołaja Biskupa Skok 200 Słowacja(SKK)
40 PLN
0.2 kg 'Dobrych monet'
200 Węgry
68.40 zł
Parafia św. Józefa Rybnik 250 Czechy
4 Euro
1.6 kg 'Dobrych monet'
2.3 kg Polska PRL
90 Austria (ATS)
28 Niemcy (DM)
161.30 zł