Darczyńcy
Szkoła Podstawowa im. Marii Curie Skłodowskiej w Tarnogrodzie 6 kg 'Dobrych monet'
72.00 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jedlni-Letnisko 17.5 kg 'Dobrych monet'
210.00 zł
Szkoła Podstawowa w Spalonej 10 kg 'Dobrych monet'
120.00 zł
Publiczna Szkoła im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu 5.3 kg 'Dobrych monet'
63.60 zł
Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych w Warszawie 8.3 kg 'Dobrych monet'
99.60 zł
Pani Gabriela Zawadzkie 55 PLN
0.4 kg 'Dobrych monet'
115 Niemcy (DM)
320 Czechy
5 Euro
320.35 zł
Parafia NSPJ Nowy Targ 320 Norwegia
223 Szwecja
290 Austria (ATS)
6570 Węgry
715 Czechy
50 Niemcy (DM)
13 Szwajcaria
180.9 Anglia
53.5 USA
35 Euro
1,505.75 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieszczętach 4 kg 'Dobrych monet'
15 kg 'Dobrych monet'
228.00 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie 56 kg 'Dobrych monet'
672.00 zł